İNZİBATİ ƏRAZİ DAİRƏLƏRİ

S/s

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklər

Yaranma tarixi

Əhatə etdiyi

ərazi vahidləri

İnzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə

Xidməti

telefonu

 1.

Şahbuz şəhər

07.12.2007

Şahbuz şəhəri

Həsənov Xəqani Məhəmmədəli oğlu

543-44-60

2.

Ağbulaq kənd

30.09.2003

Ağbulaq kəndi

Azadəliyev Dadaş Fərman oğlu

543-26-47

3.

Aşağı Qışlaq kənd

07.02.1991

Aşağı Qışlaq kəndi

Yusifov İsmayıl Vaqif oğlu

543-36-11

 4.

Badamlı kənd

1926

Badamlı kəndi

Ağamalıyev Azər Nəzəralı oğlu

543-23-11

 5.

Badamlı qəsəbə

29.03.2005

Badamlı qəsəbəsi

Hüseynli Ceyhun Yusif oğlu

543-25-72

 6.

Biçənək kənd

1926

Biçənək kəndi

Dadaşov Rəşadət Səfər oğlu

543-31-11

7.

Gömür kənd

1926

Gömür kəndi

Taroyev Namiq Teymur oğlu

543-48-13

8.

Güney Qışlaq kənd

30.09.2003

Güney Qışlaq kəndi

Mehdiyev Ramiq Namiq oğlu

543-45-11

 9.

Keçili kənd

07.02.1991

Keçili kəndi

Səfərov Vüqar İbrahim oğlu

543-12-11

10.

Kolanı kənd

1926

Kolanı kəndi

Quluzadə Qalib Əhəd oğlu

543-28-11

11.

Kükü kənd

1921

Kükü kəndi

Qurbanov Yaşar Hüseyn oğlu

543-16-11

12.

Külüs kənd

1921

Külüs kəndi

Cəmiyev Nemət Vəli oğlu

543-14-11

13.

Ayrınc kənd

15.03.2013

Ayrınc kəndi

Musayev İlham Bayram oğlu

543-43-13

14.

Qızıl Qışlaq kənd

07.02.1991

Qızıl Qışlaq kəndi

Göyüşov Fariz Telman oğlu

543-18-11

15.

Mahmudoba kənd

24.10.1980

Mahmudoba kəndi

Hüseynov Xaliq Məmməd oğlu

543-42-99

16.

Nursu kənd

30.09.2003

Nursu kəndi

Abbasov Valid Heydər oğlu

543-20-95

17.

Şada kənd

30.09.2003

Şada kəndi

Ağayev Əjdər Şirin oğlu

543-51-11

18.

Şahbuzkənd

26.04.1977

Şahbuzkənd

Rüstəmov Seyfulla Nəsrulla oğlu

543-06-11

19.

Türkeş kənd

30.09.2003

Türkeş kəndi

Həmzəyev Vidadi Teymur oğlu

543-52-11

20.

Yuxarı Qışlaq kənd

30.09.2003

Yuxarı Qışlaq kəndi

Quliyev İntiqam Rəhim oğlu

543-37-11

21.

Daylaqlı kənd

30.09.2003

Daylaqlı kəndi Kiçikoba kəndi

Quliyev İsfəndiyar İslam oğlu

543-46-44

22.

Sələsüz kənd

1926

Sələsüz kəndi Mərəlik kəndi

Fətullayev Samik Səməndər oğlu

543-32-11