BƏLƏDİYYƏLƏR

S/s

Bələdiyyələr

Üzvlərin sayı

Əhatə etdiyi

ərazi vahidləri

Bələdiyyə

sədri

 1.

Şahbuz

9

Şahbuz şəhəri

Qəhrəmanov İlham Hüsü oğlu

2.

Ağbulaq

7

Ağbulaq kəndi

Məmmədov Vidadi Tahar oğlu

3.

Aşağı Qışlaq

7

Aşağı Qışlaq kəndi

Hüseynov Kazım Cəlal oğlu

4.

Badamlı

9

Badamlı kəndi

Mürşüdov Əvəz Musa oğlu

5.

Badamlı

7

Badamlı qəsəbəsi

Hüseynov Yenibar Niftalı oğlu

6.

Biçənək

9

Biçənək kəndi

Quliyev Xəqani Novruz oğlu

7.

Gömür

7

Gömür kəndi

Əlipənahov Rövşən Baba oğlu

8.

Güney Qışlaq

7

Güney Qışlaq kəndi

Cəfərov Aydın Nəriman oğlu

9.

Keçili

9

Keçili kəndi

Kərimov Əli Zeynalabdin oğlu

10.

Kolanı

9

Kolanı kəndi

İsmayılova Gülnarə Xeyrulla qızı

11.

Kükü

9

Kükü kəndi

Hüseynov Çingiz Xuduş oğlu

12.

Külüs

9

Külüs kəndi

Paşayev Səxavət Paşa oğlu

13.

Ayrınc

7

Ayrınc kəndi

Rzayev Hüseyn Həsən oğlu

14.

Qızıl Qışlaq

7

Qızıl Qışlaq kəndi

Həziyev Hafiz Şirin oğlu

15.

Mahmudoba

7

Mahmudoba kəndi

Quliyev Əli Vəli oğlu

16.

Nursu

7

Nursu kəndi

Əmişov Xanəli Kərəm oğlu 

17.

Şada

5

Şada kəndi

Məmmədov Qurban Ələsgər oğlu

18.

Şahbuzkənd

9

Şahbuzkənd

Rüstəmov Asəf Qulamhüseyn oğlu

19.

Türkeş

5

Türkeş kəndi

Hüseynov Arif Məmməd oğlu

20.

Yuxarı Qışlaq

7

Yuxarı Qışlaq kəndi

Məmmədli Tural Vəzir oğlu

21.

Daylaqlı

7

Daylaqlı kəndi Kiçikoba kəndi

Tarverdiyev Tofiq Məmməd oğlu

22.

Sələsüz

7

Sələsüz kəndi Mərəlik kəndi

Tarverdiyev Bəxtiyar Mahmud oğlu